Kullanıcı Sözleşmesi

Sahibiniarayankitaplar.com sitesine üye olan kullanıcılar, işbu sözleşmenin tamamını okumuş, içeriğini bütünüyle anlamış ve tüm hükümlerini onaylamış kabul edilirler.

1. Taraflar ve Tanımlar 

İşbu ``KULLANICI SÖZLEŞMESİ`` Murat Acar Ort. İmece İç ve Dış Ticaret tarafından işletilen www.Sahibiniarayankitaplar.com internet adresinde ürün alımı yapmak isteyen üyeler (ALICI) ve ürün satışı yapmak isteyen üyeler (SATICI) olarak tanımlanan özel ve tüzel kişi ve kurumlar ile SİTE arasında kayıt esnasında geçerlilik kazanır. Sözleşme içerisinde geçen;Murat Acar Ort. İmece İç ve Dış Ticaret tarafından işletilen sitenin ismi, KULLANICI: www.Sahibiniarayankitaplar.com sitesine üye olarak sitenin hizmetlerinden faydalanan kişiler, ALICI: www.Sahibiniarayankitaplar.com sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanarak ``satıcı`` tarafından arzedilen malları satın alan kişiler, SATICI: www.Sahibiniarayankitaplar.com sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu malları sitede kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden kişiler, SİTE: www.Sahibiniarayankitaplar.com isimli alan adı ve bu isime bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi, GÜVENLİ TİCARET DÖNGÜSÜ: Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşen alış-verişin ödeme ve kargo işlemlerine ilişkin olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Sahibiniarayankitaplar tarafından sağlanan hizmet anlamına gelir. Kullanıcı www.Sahibiniarayankitaplar.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüyle anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

2. Üyelik Hizmeti Kullanım Şartları 

Site`ye üye olmak için reşit olmak, Sahibiniarayankitaplar tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak gerekir. Üyelik işlemleri Sahibiniarayankitaplar.com sitesinin ilgili sayfalarından ``alıcı`` ve ``satıcı`` şeklinde olmak üzere iki ayrı forumdan gerekli kimlik bilgilerinin kayıt edilmesi ve site yönetiminden bu bilgilerin onaylanmasıyla gerçekleşir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ``kullanıcı`` olma yetkisine ulaşılamaz.

3. Kullanıcılar`ın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı üyelik prosedürünü yerine getirdikten sonra sitenin hizmetlerinden faydalanırken işbu sözleşme içerisindeki şartlara ve sitenin ilgili yerlerindeki kurallara uygun hareket edeceğini onaylar ve kabul eder. Kullanıcı`nın, Sahibiniarayankitaplar tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla sisteme girerken kullanılan erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre vs.) üçüncü şahıslardan uzak tutması kendi sorumluluğundadır. Sisteme girerken kullanıcının şahsi ihmal ve kusurlarından dolayı kaynaklanacak zararlardan Sahibiniarayankitaplar`ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcılar site dahilinde beyan ettikleri bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Sahibiniarayankitaplar, kullanıcılar tarafından sisteme girilen ve sistemde değiştirilen kullanıcı bilgilerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi sözkonusu bilgi ve içeriklerin hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Sahibiniarayankitaplar sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, hukuka uygun amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, Sahibiniarayankitaplar ve-veya sitedeki üçüncü şahısların şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki, sitedeki resim, metin, vs. görsel ve işitsel imgeleri çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini taahhüt eder. Site`de kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sahibiniarayankitaplar çalışan ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi ve-veya kullanıcılar tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin ve görsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğu altındadır. Kullanıcılar, sitede satıcıların satıma arzettikleri ürünlerin alım ve satımı ile ilgili işlemlerde Sahibiniarayankitaplar sitesi tarafından sağlanan Güvenli Ticaret Döngüsü sistemini kullanmak zorundadırlar.

3.1 Alıcılar`ın Hak ve Yükümlülükleri, iptal / iade prosedürü

Alıcı, site`de satıcılar tarafından satışa arzedilen ürünü-ürünleri, sanal alış-veriş sepetine eklemek suretiyle satıcı-satıcılar tarafından belirlenen ücretinin ödemesini Sahibiniarayankitaplar`ın havuz hesabına yaptıktan sonra almaya hak kazanır. Alıcı, satın aldığı ürünün ücretini sitenin havuz hesabına ödeyeceğini; yapılan ödemenin ardından satıcının satın alınan ürünü kargoya 3 iş günü içerisinde teslim edeceğini; alıcı ürünü teslim alana kadar

havale edilen ücretin site havuz hesabında bloke edileceğini; satıcının ürünü kargoya teslimi sonrasında kargo fiş bilgilerini sisteme girmesinden sonra, ürünü teslim almış ise en fazla 3 iş günü içerisinde sistemden onaylayacağını (Yurtdışından işlem yapan alıcılar için bu süre 10 iş günüdür) ve site hesabındaki ürün bedelinin satıcının hesabına aktarılması için Sahibiniarayankitaplar`a işlem talebinde bulunacağını; teslim almamışsa Sahibiniarayankitaplar sitesine teslim almadığını bildireceğini kabul eder.

Satıcı tarafından gönderilen ürünü mazeretsiz olarak iade etmek istediğinde, ürünü teslim aldıktan sonra 7 gün içerisinde satıcıya kargo masraflarını karşılayarak göndereceğini ve site havuz hesabına ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edilmesi için Sahibiniarayankitaplar`a işlem talebinde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı tarafından satın alınan ürün, ürün açıklamasında belirtilen özelliklerden farklı ise, ürün teslimini takip eden 7 gün içerisinde kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanmak koşuluyla iade edilir. Alıcı, herhangi bir nedenle ürünü satıcıya iade ettiğinde, site havuz hesabında tutulan ürün bedeli, ancak satıcının ürünü geri teslim aldığına dair Sahibiniarayankitaplar`a bilgi vermesi sonrasında alıcının hesabına geri gönderileceğini kabul eder. Alıcı, sitede satıcılar tarafından satıma arzedilen ürünlerin ayıplı, yasaklı, kusurlu, ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı veya görüntülü açıklamaların doğruluğu konusunda Sahibiniarayankitaplar`ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve Sahibiniarayankitaplar`ın bunları taahhüt etmek yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder. Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra sitede satıcı için olumlu-olumsuz yazdığı bütün yorumların tüm hukuki ve cezai sorumluluklarının kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Satıcıların kullanıcı profiline yazılan yorumlardan dolayı Sahibiniarayankitaplar hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmez. Sahibiniarayankitaplar, alıcılar tarafından yapılan yorumları, ancak satıcılar tarafından yapılan talepler doğrultusunda hukuka ve kişisel haklara tecavüz niteliğinde bulduğu takdirde silme yetkisine sahiptir.

3.2 Satıcılar`ın Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, sitede ürün satmak amacıyla aylık `30 gün` satıcı üyeliği hizmet bedelini site hesabına ödedikten sonra Sahibiniarayankitaplar.com sitesinde ürün listeleme yetkisine ulaşacağını, aylık satıcı üyeliği hizmet süresinin bitiminden sonra sitede listelediği bütün ürünlerin, satıcı tarafından yeni dönem listeleme hizmet ücreti ödemesi yapılana kadar, site içerisinde ürün listelenmesinin durdurulacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcı aylık ürün listeleme ücreti, Sahibiniarayankitaplar tarafından sitenin ilgili sayfasında `Komisyon ve Ücretler` başlığı altında beyan edilmiştir. Satıcı sitede satıma arzettiği ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kendisi tarafından bu ürünlerin satılmasına karşı herhangi bir hukuki ve ticari engel bulunmadığını, Sahibiniarayankitaplar`ta sattığı kitapların KDV dahil her türlü vergi yükümlülüğünün şahsına ait olacağını, Sahibiniarayankitaplar`ın satılan kitapların vergisinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcı, sitede satıma arzedeceği ürünlerin işbu sözleşmenin 5. Maddesi`ndeki yasaklı ürünlerden olmayacağını, ürün açıklamalarına yazdığı bilgilerin doğru ve tam olduğunu aksi takdirde ortaya çıkacak tüm hukuki zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Satıcı, üçüncü tüzel ve özel kişilerin haklarını ihlal edeyemeceği gibi, sitede satıma arzettiği ürünün varsa tüm telif haklarından sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Satıcı, listelediği ürünün alıcı tarafından satın alınarak ödemesi yapıldığı andan itibaren ürünü en geç 3 iş günü içerisinde kargolayarak Sahibiniarayankitaplar`a bunu beyan edeceğini, 3 iş günü sonrasında ürünü kargolamamışsa Sahibiniarayankitaplar`tan veya alıcı`dan herhangi bir ücret talep etmek hakkının olmayacağını, alıcı tarafından satın alınan ürünün sitede tanımlanan ürün olmaması veya eksik tanımlanmış olması durumunda alıcının ürünü, kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanmak üzere, iade edip ürün bedelini geri talep etme hakkının olduğunu, alıcı tarafından ürün teslim alındıktan sonra alıcı`nın ürüne dair ve satıcı`nın hizmetiyle ilgili olarak kişisel hak ve hürriyetlere tecavüz etmeden yorum yazma hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından yazılan yorumlarda kişisel hak ve hürriyetlere tecavüz sözkonusu olduğunda satıcı, bunu Sahibiniarayankitaplar`a bildirerek incelenmesini, hukuka aykırı ifadelerin silinmesini talep edebilir. Satıcı, ürünü satın alan alıcının işbu sözleşmenin 3.1 nolu maddesindeki hükümlülükleri yerine getirmesi sonrasında Sahibiniarayankitaplar havuz hesabında bloke edilen ürün bedelinin KDV dahil hizmet bedeli kesildikten sonra satıcı`nın Sahibiniarayankitaplar`a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4. Sahibiniarayankitaplar`ın Hak ve Yükümlülükleri 

Sahibiniarayankitaplar, site`de sunulan hizmetleri ve içerikleri gerekli gördüğünde değiştirebilme, kullanıcılar`ın sisteme girdikleri bilgi ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve yine gerekli gördüğünde silme hakkını saklı tutar. Sahibiniarayankitaplar, kullanıcılar`a hiçbir bildirimde bulunmadan bu hakkını kullanabilir. Sahibiniarayankitaplar tarafından kullanıcılardan talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesinden dolayı ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluklar kullanıcılara aittir. Sahibiniarayankitaplar, site`de yeralan kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliğinin sağlanması, site yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve site`nin sunduğu hizmete yönelik istatistiki değerlendirmeler için bir veritabanında muhafaza edip kullanabilir. Sahibiniarayankitaplar, site`de kullanıcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda arabulucu veya hakem olarak görev almaz. Sahibiniarayankitaplar, site`nin işleyişine ters düşen veya genel ahlak kurallarına aykırı olupSahibiniarayankitaplar tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerik ve bilgileri istediği zaman

erişimden kaldırabilir, bu mesaj ve içerikleri giren kullanıcının üyeliğini herhangi bir ihbar yapmadan askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar ile Sahibiniarayankitaplar tamamen bağımsız taraflardır. Bu sözleşmenin onaylanmasından dolayı Sahibiniarayankitaplar ile kullanıcılar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5. Yasaklı Ürünler

Sahibiniarayankitaplar satıcılar`ı site`de, mülkiyeti kendilerine ait olmak ve satıma arzında herhangi bir hukuki veya cezai engel olmamak şartıyla kitap, dergi, broşür, ayrıbasım makale, gazete, elyazması, dijital ortamda basılmış kitap, dergi, makale ve sitede Efemera olarak adlandırılan afiş, poster, eski belge, fotoğraf, kartpostal, hat, resim, ebru, tedavülden kalkmış kağıt para, eski bilet, harita, pul, plak, cd, dvd, vb. koleksiyon niteliği taşıyan ürünleri satışa arzedebilir. Sahibiniarayankitaplar`ta yukarıda isimleri zikredilen ürünler dışında hiçbir ürün satıma arzedilemez. Ancak Sahibiniarayankitaplar, kullanıcılar`dan gelecek öneriler doğrultusunda veya kendi gerekli gördüğü takdirde satıma arzedilen ürünlere yeni ürünler ekleme hakkını saklı tutar. Sahibiniarayankitaplar, gerekli gördüğü durumlarda satıcı`ya önceden uyarıda bulunmadan çalıntı, kaçak, tarihi eser, sahte ve korsan ürün satışlarında gerekli yasal işlemin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı`na ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara şikayet ve ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, böyle durumlardan kaynaklanacak zararlardan dolayı Sahibiniarayankitaplar`tan hiçbir şekilde tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

6. Hizmetler 

Sahibiniarayankitaplar tarafından verilen hizmetlerin temelinde, kullanıcılar arasında alış veriş işlemlerinin sağlanması, bununla ilgili gerekli iletişim hizmetlerinin sağlanması ve alıcı ile satıcılar arasında güvenli ödeme sistemi bulunmaktadır. Sahibiniarayankitaplar satıcılar`ı, site`de ürün satımı hizmetinden faydalanabilmek için site aylık aidatını ödemeyi, yapılan ürün satımlarının alıcılar tarafından havale edilen meblağların Sahibiniarayankitaplar`ın Güvenli Ticaret Döngüsü`nün bir parçası olan site havuz hesabına ödenmesini kabul ve taahhüt eder. Satış ve işlemlerden dolayı ortaya çıkacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler satıcı`ya aittir. Sahibiniarayankitaplar`ta gerçekleşen alış-veriş işlemleri site`nin yardım sayfasındaki Güvenli Ticaret Döngüsü kullanılarak yapılır. Bütün kullanıcılar işbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle Güvenli Ticaret Döngüsü`nü de kabul ve taahhüt ederler.

7. Ücretler 

Sahibiniarayankitaplar, site`de ürün satışı için alınan satıcı üyelik aidatı ve yapılan ürün satışlarından kesilen komisyon ücretlerini site`nin yardım sayfasında ilan eder. Ücretlerle ilgili yapılan yeni değişiklikler, sitenin duyurular sayfasında 7 gün önceden ilan edilmek şartıyla geçerlilik kazanır. Aksi belirtilmediği takdirde bütün ücretlendirmeler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

8. Gizlilik 

Sahibiniarayankitaplar, kullanıcılarla ilgili bilgileri, site`nin yardım sayfasında detaylandırılan Gizlilik Politikası kapsamında ve işbu sözleşmenin 4. Maddesi`nde belirtilen durumlar kapsamında kullanabilir.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

Site`nin logo, tasarım, kodlar, metin imge vs. bütün elemanlarının hakları, Sahibiniarayankitaplar, dolayısıyla Murat Acar Ort. İmece İç ve Dış Ticaret tarafından mahfuzdur. Kullanıcılar, Sahibiniarayankitaplar`ın telif haklarına tabi çalışmalarını, çoğaltamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz ve bunlardan oluşan çalışmalar yapamaz.

10. Anlaşmazlıklar ve Tazminat

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki meselelerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğacak her türlü hukuki meselelerin çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İhbarname, ihtarname, tebligat vs. tüm hukuki bildirimler için üyelerin www.Sahibiniarayankitaplar.com adresine

üye olurken siteye kaydettikleri adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır. Adres veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda üyeler bu değişikliği Sahibiniarayankitaplar`a bildirmekle yükümlüdür.

11. Sözleşme Değişiklikleri ve Feshi 

Sahibiniarayankitaplar, işbu sözleşmeyi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda site`nin duyurular sayfasında ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşme, kullanıcı`nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler site üzerinde yapılan ilandan sonra yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme, kullanıcı siteye üye olduktan sonra geçerlilik kazanacak; kullanıcı`nın üyeliğinin geçici olarak veya tamamen durdurulması ya da kullanıcının kendi rızasıyla üyeliğinin sonlandırılmasıyla sona ermiş sayılacaktır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • [email protected]
  • İzmir / TÜRKİYE
  • © Copyright Sahibini Arayan Kitaplar 2020